"design varies" — Słownik kolokacji angielskich

design varies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt różni się
  1. design rzeczownik + vary czasownik
    Zwykła kolokacja

    Some were larger than others, but the design never varied.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo