"design conforms" — Słownik kolokacji angielskich

design conforms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zgadza się
  1. design rzeczownik + conform czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design conforms with the document design recommendations of the International Civil Aviation Organization.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo