"design undergoes" — Słownik kolokacji angielskich

design undergoes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt przechodzi
  1. design rzeczownik + undergo czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Since then the design has undergone almost continuous refinement and a succession of model numbers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo