"restore to one's design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przywracać czyjś projekt
  1. restore czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 2002 work started to restore the house to Mackintosh's original design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo