"design is modified" — Słownik kolokacji angielskich

design is modified kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zmodyfikowany
  1. modify czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In 1838, the design was modified to remove the stars from the reverse.

    Podobne kolokacje: