"design receives" — Słownik kolokacji angielskich

design receives kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt otrzymuje
  1. design rzeczownik + receive czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design then received minor modifications over the next two years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo