"design brings" — Słownik kolokacji angielskich

design brings kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt przynosi
  1. design rzeczownik + bring czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this position it cannot escape the notice of any European, whom accident or design may bring into the port.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo