"come up with a design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wystaraj się o projekt
  1. come czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I thought we could definitely help combat it, if I came up with a good design."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo