"design weakness" — Słownik kolokacji angielskich

design weakness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słabość projektowa
  1. design rzeczownik + weakness rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It had its design weaknesses such as no toilet (astronauts used much-hated 'relief tubes' and fecal bags).

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo