"design enables" — Słownik kolokacji angielskich

design enables kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt umożliwia
  1. design rzeczownik + enable czasownik
    Luźna kolokacja

    This design enables personnel to return to the surface without the need for a decompression chamber when they get there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo