"special design" — Słownik kolokacji angielskich

special design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalny projekt
  1. special przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It also asked manufacturers to make up special designs for the store.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo