"distinctive design" — Słownik kolokacji angielskich

distinctive design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): charakterystyczny projekt
  1. distinctive przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    One more singularity was the distinctive design of the driver's cab.

powered by  eTutor logo