"design is updated" — Słownik kolokacji angielskich

design is updated kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest uaktualniony
  1. update czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Periodically, Herky's wardrobe and overall design have been updated.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo