"change to a design" — Słownik kolokacji angielskich

change to a design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiana w projekcie
  1. change czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    One of its earlier designs included a crown on top but it was later changed to a new and better design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo