"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
5. design uses = projekt używa design uses
6. design makes = projekt robi design makes
7. design calls = projekt dzwoni design calls
8. design comes = projekt przychodzi design comes
10. design changes = zmiany projektowe design changes
11. design reflects = projekt odzwierciedla design reflects
12. design takes = projekt bierze design takes
13. design requires = projekt wymaga design requires
14. design shows = projekt pokazuje design shows
15. design begins = projekt zaczyna się design begins
16. design works = projekt pracuje design works
17. design provides = projekt dostarcza design provides
18. design inspires = projekt inspiruje design inspires
19. design appears = projekt ukazuje się design appears
20. design means = projekt znaczy design means
21. design proves = projekt dowodzi design proves
23. design wins = projekt wygrywa design wins
24. design gives = projekt sprawia design gives
25. design varies = projekt różni się design varies
26. design follows = projekt następuje design follows
28. design looks = projekt patrzy design looks
29. design influences = wpływy projektowe design influences
30. design creates = projekt stwarza design creates
31. design evolves = projekt ewoluuje design evolves
32. design goes = projekt idzie design goes
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.