"design means" — Słownik kolokacji angielskich

design means kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt znaczy
  1. design rzeczownik + mean czasownik
    Zwykła kolokacja

    The design meant the loss of numerous farms and a school.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo