"design inspires" — Słownik kolokacji angielskich

design inspires kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt inspiruje
  1. design rzeczownik + inspire czasownik
    Zwykła kolokacja

    In addition, the basic design of the Mamod has inspired several improved versions supplied by independent manufacturers.

    Podobne kolokacje: