"Design includes" — Słownik kolokacji angielskich

Design includes kolokacja
Popularniejsza odmiana: design includes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt obejmuje
  1. design rzeczownik + include czasownik
    Luźna kolokacja

    The design in her genes did not include the hair.

    Podobne kolokacje: