Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 54
2. product design = zbiór cech składających się na formę i funkcję produktu product design
5. lighting design = oświetlenie projekt lighting design
6. engine design = silnik projekt engine design
8. landscape design = projekt kształtowania krajobrazu landscape design
9. web design = projektowanie stron www web design
11. system design = proces budowania systemu lub systemów system design
14. stage design = dekoracja sceny, scenografia stage design
15. car design = projekt samochodowy car design
16. study design = projekt badania, metodyka badania study design
17. game design = gra projekt game design
19. set design = projekt dekoracji scenicznej set design
21. art design = sztuka projekt art design
22. ship design = statek projekt ship design
23. engineering design = projektowanie, konstruowanie (w inżynierii) engineering design
24. cover design = projekt okładki cover design
25. computer design = projekt komputerowy computer design
27. circuit design = projektowanie układów cyfrowych circuit design
30. house design = dom projekt house design
31. bridge design = projekt brydżowy bridge design
32. home design = projekt domowy home design
33. wing design = skrzydło projekt wing design
34. textile design = projekt włókienniczy textile design
35. body design = projekt do ciała body design
36. reactor design = reaktor projekt reactor design
37. type design = projekt w typie type design
38. hardware design = projekt sprzętowy hardware design
39. project design = projekt projektu project design
40. chip design = odłamek projekt chip design
42. book design = tytulatura book design
43. custom design = zwyczaj projekt custom design
44. church design = projekt kościelny church design
45. research design = projektowanie badań naukowych research design
47. program design = projekt programu program design
48. logo design = logo projekt logo design
49. drug design = projekt narkotykowy drug design
50. package design = paczka projekt package design
51. tank design = projekt pancerny tank design
52. jewelry design = biżuteria projekt jewelry design
53. station design = projekt dworcowy station design
54. interface design = projekt interfejsu interface design
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.