"theater design" — Słownik kolokacji angielskich

theater design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): scena projekt
  1. theater rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He dropped out after a year to try his hand at theater design.

powered by  eTutor logo