"production design" — Słownik kolokacji angielskich

production design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt produkcyjny
  1. production rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She has been working in production design since the 1960s.

powered by  eTutor logo