"Vehicle Design" — Słownik kolokacji angielskich

Vehicle Design kolokacja
Popularniejsza odmiana: vehicle design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Pojazd Projekt
  1. vehicle rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is a significant factor in any type of vehicle design, including automobiles.