"type design" — Słownik kolokacji angielskich

type design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt w typie
  1. type rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The development of modern computer technology, which affected type design, and changed printing methods.

    Podobne kolokacje: