"Production design" — Słownik kolokacji angielskich

Production design kolokacja
Popularniejsza odmiana: production design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Projekt produkcyjny
  1. production rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She has been working in production design since the 1960s.