"body design" — Słownik kolokacji angielskich

body design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt do ciała
  1. body rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Although there are many differences between single trains, the basic body design is the same.

    Podobne kolokacje: