"furniture design" — Słownik kolokacji angielskich

furniture design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt meblowy
  1. furniture rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, his work in furniture design began earlier than that.