"Fashion Design" — Słownik kolokacji angielskich

Fashion Design kolokacja
Popularniejsza odmiana: fashion design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Modny Projekt
  1. fashion rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Nuclear technology is not like fashion design, what's old cannot be made new again.

    Podobne kolokacje: