"drug design" — Słownik kolokacji angielskich

drug design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt narkotykowy
  1. drug rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In turn, this has medical applications to rational drug design, through the field of molecular dynamics.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo