"weapon design" — Słownik kolokacji angielskich

weapon design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt obronny
  1. weapon rzeczownik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    Several things were learned which applied directly to personal weapon design.

    Podobne kolokacje: