"textile design" — Słownik kolokacji angielskich

textile design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt włókienniczy
  1. textile rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    At night, he attended the high school of textile design.

    Podobne kolokacje:

podobne do "textile design" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "textile design" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik