"car design" — Słownik kolokacji angielskich

car design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt samochodowy
  1. car rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It also "swam against nearly every current of American car design".

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo