"lighting design" — Słownik kolokacji angielskich

lighting design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oświetlenie projekt
  1. lighting rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He feels that the lighting design can really bring the production to life.