"project design" — Słownik kolokacji angielskich

project design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt projektu
  1. project rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The company delivers project design and management across eleven markets.

powered by  eTutor logo