BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"project" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

project rzeczownik

rzeczownik + project
Kolokacji: 376
research project • housing project • construction project • development project • pilot project • solo project • Manhattan Project • ...
project + rzeczownik
Kolokacji: 96
project manager • Project Gutenberg • project director • project management • project leader • project team • project cost • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
5. project leader = kierownik zespołu, kierownik projektu project leader
6. project team = zespół projektowy project team
7. project cost = koszt projektu project cost
10. Project Runway = Pas Startowy projektu Project Runway
11. project work = praca projektu project work
13. project site = miejsce projektu project site
15. project basis = podstawa projektu project basis
17. project name = imię projektu project name
18. project development = rozwój projektu project development
19. project area = obszar projektu project area
20. project plan = plan projektu project plan
project + czasownik
Kolokacji: 199
project includes • project involves • project aims • project requires • project begins • project fails • project costs • project provides • ...
czasownik + project
Kolokacji: 167
project undertaken • project sponsored • project aimed • initiate projects • pursue projects • project called • support projects • ...
przymiotnik + project
Kolokacji: 377
special project • ambitious project • joint project • collaborative project • specific project • future project • ongoing project • ...
przyimek + project
Kolokacji: 25
on projects • including projects • through projects • among projects • with projects • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.