"bridge design" — Słownik kolokacji angielskich

bridge design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt brydżowy
  1. bridge rzeczownik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    The B&O continued to contract with him for bridge design.

    Podobne kolokacje: