"hardware design" — Słownik kolokacji angielskich

hardware design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt sprzętowy
  1. hardware rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The overall physical hardware design is a bit different than other popular smartphones.

powered by  eTutor logo