"circuit design" — Słownik kolokacji angielskich

circuit design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projektowanie układów cyfrowych
  1. circuit rzeczownik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    He then spent an hour reading information about integrated circuit designs.

    Podobne kolokacje: