"flag design" — Słownik kolokacji angielskich

flag design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): flaga projekt
  1. flag rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He played a key role in the design of the first American flag.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo