"logo design" — Słownik kolokacji angielskich

logo design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): logo projekt
  1. logo rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He also makes logo designs for companies and games.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo