"wing design" — Słownik kolokacji angielskich

wing design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skrzydło projekt
  1. wing rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This was a tandem wing design for which Hall held the patent.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo