"station design" — Słownik kolokacji angielskich

station design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt dworcowy
  1. station rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This did not transpire, although provision was made in the station design and layout for it.

    Podobne kolokacje: