"chip design" — Słownik kolokacji angielskich

chip design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odłamek projekt
  1. chip rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The 8008 (originally called 1201) chip design started before the 4004 development.

    Podobne kolokacje: