"church design" — Słownik kolokacji angielskich

church design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt kościelny
  1. church rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It was common to copy church designs at the time, usually from other nearby examples.

    Podobne kolokacje: