"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(4) use, utilize, employ, abuse
Kolokacji: 4
(7) consist, exist
Kolokacji: 2
1. design takes = projekt bierze design takes
2. design requires = projekt wymaga design requires
3. design appears = projekt ukazuje się design appears
4. design looks = projekt patrzy design looks
7. design seems = projekt wydaje się design seems
8. design remains = projekt pozostaje design remains
9. design needs = potrzeby projektowe design needs
10. design eliminates = projekt eliminuje design eliminates
11. design tends = projekt skłania się design tends
12. design sells = projekt sprzedaje design sells
13. design covers = projekt obejmuje design covers
14. design runs = projekt biegnie design runs
15. design embodies = projekt zawiera design embodies
16. design complements = stany projektowe design complements
(12) provide, offer, date
Kolokacji: 3
(13) mean, emphasize, place, aim
Kolokacji: 4
(14) win, achieve, borrow, earn
Kolokacji: 4
(18) differ, contrast
Kolokacji: 2
(20) depend, rely
Kolokacji: 2
(21) exhibit, display
Kolokacji: 2
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.