"design painted" — Słownik kolokacji angielskich

design painted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt malował
  1. paint czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The second involves a design being painted onto the hand, which is then in turn added to the surface.

    Podobne kolokacje: