"jewelry design" — Słownik kolokacji angielskich

jewelry design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): biżuteria projekt
  1. jewelry rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Seven years ago, she had a brainstorm about a jewelry design and is trying to save enough money to pursue it.

    Podobne kolokacje: