"tank design" — Słownik kolokacji angielskich

tank design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt pancerny
  1. tank rzeczownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    During the war, German tank design went through at least three generations, plus constant minor variations.

powered by  eTutor logo