BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"Tank Battalion" — Słownik kolokacji angielskich

Tank Battalion kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Batalion pancerny
  1. tank rzeczownik + battalion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    When he finally saw a Soviet tank battalion, they offered to help him get home.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo