"design begins" — Słownik kolokacji angielskich

design begins kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zaczyna się
  1. design rzeczownik + begin czasownik
    Zwykła kolokacja

    Design began in 1985, but construction did not start until 1992.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo