"design provides" — Słownik kolokacji angielskich

design provides kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt dostarcza
  1. design rzeczownik + provide czasownik
    Zwykła kolokacja

    The design provides a common supply for all the transceivers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo